Legenda o objevení účinků marmových bodů

Před několika tisíciletími, kdy byla Indie rozdělena do stovek malých království, kdy každé království neustále válčilo s ostatními o své i cizí území a kdy na bojištích bylo veliké množství vojáků, ale lékařů byl nedostatek se indičtí králové zvaní Rádža snažili najít cestu , jak léčit své bojovníky. Bohužel nemohli poslat své nejlepší lékaře přímo na bojiště, protože to bylo příliš nebezpečné a lékařů bylo málo. Stejně tak nemohli vozit své těžce zraněné bojovníky do svého paláce, protože by převoz nezvládli a zemřeli by během převozu.
Jednoho dne se jeden z Rádžů rozhodl, že požádá o pomoc boha Shivu. Ten jeho přání vyslyšel a za čas jej navštívil Agastya. Mudrc, který je převtělením boha Shivy. Agastya naučil Rádžu pracovat s marmovými body, ukázal mu tajemství jejich síly a jejich využití v boji i léčení. Rádža si umění práce s marmovými body nejen zapamatoval, ale i naučil tomuto tajemství své vojevůdce, kteří pak učili své velitele a ti byli schopni léčit své vojáky přímo na bojišti.
Tak se stalo, že terapie marmových bodů se vydala směrem mimo tradiční lékařskou vědu Ajurvédu. Bylo to vojenské tajemství a tudíž se o používání marmových bodů nedělali žádné záznamy. Vědění se předávalo jen ústně a jen vybraným lidem. Terapie tak získala punc něčeho tajného a neznámého.
Marmové body válečníci využívali nejen pro léčení, ale jejich znalost jim umožnila efektivněji vést boj muže proti muži formou aktivních útoků na klíčové marmové body z hlediska fungování lidského těla. Proto vzniklo i bojové umění Kalari, které je i dnes stále živé a právě mistři tohoto bojového umění jsou stále hlavními nositeli znalostí marmových bodů.