Otec Ajurvédy a Marma terpie – Dhanvantari

Dhanvantari je vtělením Pána Višnu. Říká se, že je Bohem Ajurvédské medicíny, lékařem bohů a zachráncem světa od všech nemocí. Je také prvním lékařem a chirurgem. Věnoval se léčení bylinami, které dovedl k dokonalosti, objevil například antiseptické vlastnosti kurkumy.

Podle posvátných hinduistických Puranas (posvátné texty) se vynořil z oceánu mléka s hrncem z Amritu. Chvění oceánu mléka je slavnou epizodou ve starých Puranas, která znamená duchovní snahu jednotlivce dosáhnout seberealizace prostřednictvím odvykání smyslů, meditace, ovládání všech přání, askeze a prostoty.  

Bohyně Lakshmi, hinduistická bohyně bohatství a prosperity, se v tento den také opět zrodila, takže se oslavují narozeniny Dhanvantariho a bohyně Lakshmi ve stejný den.

Oddaní se modlí k Dhanvantharimu a žádají jej o zlepšení nebo lepší zdraví pro sebe i pro ostatní.
Existuje několik chrámů zasvěcených Dhanvantarimu. Jsou v jižní Indii, zejména v Tamil Nadu a Kerale, kde je Ajurveda velmi rozvinuta a velice vážená.

Marmová terapie je s ním velmi spojena a jako příprava k terapii se také zpívá mantra určena  Dhanvantarimu.

Dhanvantari mantra

Om Namo Bhagavate Vasudevaaya
Dhanvantaraye Amrita-kalasha Hastaaya
Sarva-amaya Vinashaaya
Trailokya Naathaya Bhagavate Namaha

Volný překlad a myšlenka mantry v angličtině:

„Oh God Dhanvantari, who is the supreme God of the Universe, who is having the bowl of healing in his hand, who is curing deseases on the Universe, who is the God of The three worlds, I bow and pray to YOU.“

Volný překlad a myšlenka mantry v češtině:

„O Bože Dhanvantari. Ty, který jsi bohem nejvyšším celého vesmíru Ty, která máš mísu uzdravení ve stvých rukách. Ty, který léčíš všechny nemoci vesmíru. Ty, který jsi bohem tří světů. Já se ti klaním a modlím se k Tobě“

Co je to Mantra?
Mantrou (v sanskrtu मन्त्रः) se nazývá část védského textu v rozsahu od několika slabik až po několik vět. Ve východních kulturách slouží k opakovanému recitování nebo k meditaci (opakování v mysli). Většinou se jedná o sled slabik, které nesou nějaký význam daný konkrétním účelem, ale také jde o jejich zvukovou hodnotu a podpoření přirozené schopnosti mysli zklidnit se a soustředit se na zvukovou vibraci. Oslavné a povznášející mantry se většinou recitují nahlas.